Predstavitev naših diplomantov

Vabimo vse naše nekdanje študente, da nam posredujete svoje zgodbe. Vabimo tudi tiste, ki ste že na seznamu, da nam, v kolikor želite, posredujete posodobitve objavljenih informacij. 

Darko Zakelšek

 

Znanstveni sodelavec in doktorski študent na Philipps-Universitaet Marburg

 
diploma iz fizike (2015)
magisterij iz fizike (2019)
 
Darko Zakelšek je zaposlen v Modri delavnici, ki deluje pod okriljem Zavoda Simetris Morje. To je tehniški in naravoslovni center za vzgojo otrok in odraslih. Njegovo delo je pripravljanje in izvajanje delavnic in eksperimentov s področja tehnike, robotike, umetne inteligence, mehanike, elektrike, magnetizma, matematike in drugih naravoslovnih vsebin. Izvaja tudi tehniške in naravoslovne dneve za šole. Službeno se prav tako ukvarja z 2D in 3D modeliranjem, saj pri svojem delu upravlja z laserskim rezalnim in gravirnim strojem in s 3D tiskalnikom.
 
Misel za bodoče študente:
Sprejemajte nove in neznane izzive! Zagotovo se boste iz njih naučili več, kot si na začetku mislite.

Martin Vogrin

Doktorski študent na oddelku za matematiko, Univerza v Hamburgu

 
diploma iz fizike (2013)
magisterij iz fizike (2016, München)
 
Martin Vogrin je doktorski študent na Univerzi v Hamburgu, kjer uporablja tehnike iz teorije strun za reševanje problemov v geometriji več-dimenzionalnih kompleksnih ploskev, predvsem v smislu klasifikacije. Hkrati aplicira nove rezultate v geometriji za konstrukcijo realističnih modelov sveta iz teorije strun. Takšni modeli se med drugim uporabljajo v raziskavah črnih lukenj, kozmologiji in fikizi močno sklopljenih sistemov.
 
Misel za bodoče študente:
"Having fun is the best way to learn.." (Albert Einstein)
 
Jan Ornik

Znanstveni sodelavec in doktorski študent na Philipps-Universitaet Marburg

 
diploma iz fizike (2013)
magisterij iz fizike (2016)
 
Jan Ornik je član skupine za polprevodniško fotoniko, v sklopu katere se ukvarja s spektroskopijo v frekvenčnem spektru 0,3 - 10,0 THz (THz spektroskopija) z uporabo fotoprevodniških anten. V sklopu bazičnih raziskav ga zanima predvsem kako nastajajo molekularni kristali. V sklopu aplikativnih raziskav pa se ukvarja z uporabo THz spektroskopije kot neinvazivne metode v farmaciji in na področju restavratorstva.
 
Misel za bodoče študente:
Učenje je vseživljenjski proces in študij je pomemben del tega. Študij fizike osvetli svet iz različnih smeri, zato je zagotovo vredno razmisliti o njem.
 
Nina Šilovinac
Ekspert procesnih tehnologij v Leku d. d.
 
diploma iz fizike (2013)
magisterij iz fizike (2018)
 
Nina Šilovinac je začela svojo karierno pot kot tehnolog farmacevtske tehnologije v Leku. Trenutno je ekspert procesnih tehnologij v oddelku Proizvodna znanost in tehnologija, kjer v proizvodnji širokospektralnega antibiotika Amoksiklav skrbi za pripravo in vzdrževanje standardov vezanih na proces validacije in zagotavlja skladnost z globalnimi zahtevami, pripravlja tehnološki del letnih poročil kakovosti izdelka, rešuje operativno tehnološko problematiko s statističnimi obravnavami kritičnih proizvodnih parametrov, sodeluje na projektih stalnih izboljšav ter vodi globalni projekt, kjer je odgovorna oseba za implementacijo ter skladnost z Novartisovim priročnikom za proizvodnjo. Ob tem še sodeluje pri lansiranju novih izdelkov ter pri internih in eksternih presojah.
 
Sporočilo za bodoče študente:
Študij fizike mi je doprinesel specifične kompetence in mi omogočil, da lahko s hitrim učenjem, natančnostjo, analitičnim pristopom in smislom za številke rešim še tako, na prvi pogled, nerešljive probleme.

Rebeka Fakin

Inženirka pri Norconsult AS

 
diploma iz fizike (2013)
magisterij iz fizike (2018)
 
Rebeka Fakin se ukvarja s projektiranjem in optimizacijo novih in že obstoječih čistilnih naprav za čišenje pitnih voda na Norveškem. Njeno področje dela je tudi 2D in 3D risanje novih procesov, ter pisanje navodil za programerje. Zadolžena je tudi za razvijanje in analiziranje simulacij, pri katerih ugotavljajo pomanjkljivosti v vodovodnih sistemih.
 
Misel za bodoče študente:
"I will prepare and some day my chance will come." (Abraham Lincoln)
Povezovanje različnih disciplin in medsebojno sodelovanje je na delovnem mestu zelo pomembno. Študij fizike ti bo omogočil, da se izkažeš, ko nastopi tvoj čas.
 
Taja Svetina

Razvojna inženirka pri Altran Concept Tech GmbH

diploma iz fizike (2013)
magistrij iz fizike (2017)
 

Taja Svetina opravlja v podjetju numerične simulacije s področja varnosti pešcev. Torej simulira dogajanje ob trku vozila s pešcem, načrtuje testne trke, analizira podatke in rezultate komunicira s strankami. Njeno delo zajema tudi validacijo materialov in komponent vozila. Za sestavo kompleksnih modelov vozil potrebuje široko znanje fizike, poznavanje obnašanja materialov ter različnih programskih jezikov.

Misel za študente:
S študijem fizike si razširiš obzorje, poglobiš logično razmišljanje, naučiš kako se znajti in kje poiskati koristne informacije.
 

dr. Vito Šimonka

Razvojni inžinir TCAD, Silvaco Inc., Santa Clara, California

 
diploma iz fizike (2012)
magistrij iz fizike (2015)
doktorat iz fizike (2018 - Univerza na Dunaju)
 
Razvija programsko orodje TCAD, ki je namenjeno za dizajn, karakterizacijo in izboljšave elektronskih naprav, kot so tranzistorji (JFET, MOSFET) in diode (PN-junction diode, JBS diode). Pri tem je predvsem fokusiran na TCAD področja, ki so povezana z difuzijo atomov v polprevodnikih. Znanje fizike in računalništva iz študija na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru se je izkazalo izjemno koristno in skoraj da nuja za delo, ki ga opravlja. Njegovo delo prispeva k razvoju moderne elektronike, ki je nujno potrebna za razvoj aplikacij na področju industrije polprevodnikov, kot na primer: avtomobilska industrija (senzorji, električni motorji, baterije), energetska industrija (sončne celice, napajalni usmerjevalniki) in vsakodnevna elektronika (tehnologija mobilnih telefonov in računalnikov).
 
Sporočilo za bodoče študente:
Uspeh se ne zgodi slučajno. Uspeh je trdo delo, vztrajnost, učenje, žrtvovanje, odločnost, želja, in najbolj od vsega, ljubezen do svojega dela. Dosežeš lahko vse, kar si resnično želiš in verjameš.
 

Eva Klemenčič

asistentka za fiziko na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru

 

diploma iz fizike (2012)
magisterij iz fizike (2014)

 

Vodi seminarske, laboratorijske in terenske vaje pri različnih predmetih na študijskih programih Fizika, Izobraževalna fizika, Biosistemsko inženirstvo in Management z agroživilstvom in razvoj podeželja. Raziskovalno se ukvarja z modeliranjem tekočih kristalov in s fizikalnimi aplikacijami.

Misel za bodoče študente:
"Da pametno ravnaš, je pamet premalo." (F. M. Dostojevski)
 
Najc Duh

Zaposlen v lastnem podjetju za davčno svetovanje

diploma iz fizike (2014)
 
Nejc Duh je trenutno zaposlen v lastnem podjetju s 4 sodelavci. Ukvarjajo se z davčnim svetovanjem in računovodstvom. Na FNM je diplomiral iz fizike, trenutno zaključuje drugostopenjski študij na Visoki šoli za računovodstvo iz področja davčnih utaj na področju davka na dodano vrednost. Pri svojem delu se ukvarja predvsem z svetovanjem na področju davkov in računovodstva, kjer se trudi optimizirati poslovanje strank. Za študij fizike pravi, da mu je dal ravno to, kar njegove stranke najbolj potrebujejo: iskanje optimalnih rešitev za vsako določeno situacijo, aplicirano na področje računovodstva in davkov.
 
Misel za študente:
Vedno delajte to, kar vas veseli. Iz neprijetnih izkušenj pa se naučite tisto, za kar menite, da bo za vas v prihodnje koristno.
 
dr. Marko Jagodič

Učitelj fizike na II. gimnaziji Maribor in znanstveni sodelavec na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko, Ljubljana

 
diploma iz enopredmetne pedagoške fizike (2005)
doktorat iz fizike  (2010)
podoktorsko izobraževanje - Max Planck inštitut, Dresden, Nemčija (2011-2012)
 
Dr. Marko Jagodič na II. gimnaziji Maribor med drugim poučuje fiziko na programu mednarodne mature. Raziskovalno se ukvarja z magnetnimi lastnostmi novih materialov, predvsem molekularnih magnetov in nanodelcev, ter z didaktiko fizike. Je član maturitetne predmetne komisije za fiziko.
 
Misel za bodoče študente:
"Physics is like sex: sure, it may give some practical results, but that's not why we do it." (Richard P. Feynman)
 
dr. Milan Svetec

 

 
Direktor PORA, razvojna agencija G. Radgona, docent na FNM, vodja raziskovalne enote ROTO d.o.o.
diploma iz enopredmetne pedagoške fizike (2002)
doktorat iz fizike (2007).
 
Dr. Milan Svetec je odgovorna oseba javnega zavoda PORA. Pripravlja različne projekte in sodeluje pri njihovem izvajanju, sodeluje pri pripravi lokalnih in regionalnih strategij razvoja. Na FNM predava predmet termodinamika in sodeluje pri izvajanju projektov.
 
Sporočilo za bodoče študente:
Študij fizike je zahteven, a omogoča uporabo pridobljenih znanj na vseh področjih, kjer je potrebno izluščiti najpomembnejše in čim bolj optimalno priti do rešitve problema.
 
dr. Matej Forjan

 Ravnatelj Višje strokovne šole in namestnik direktorja Šolskega centra Novo mesto

diploma iz enopredmetne pedagoške fizike (2002)
magistrij iz fizike-področje izobraževanja (2009)
doktorat iz fizike-področje izobraževanja (2015)
 
Pri delu na vodstvenih mestih je dr. Matej Forjan mnogokrat prisiljen sprejemati hitre odločitve na podlagi analitičnega in tudi intuitivnega mišljenja. Po njegovem mnenju se s študijem fizike ne razvijata le ti dve vrsti mišljenja, ampak se preko reševanja problemov naučimo v vsaki situaciji ločiti, katere informacije so pomembne, katere srednje pomembne in katere nepomembne. Za uspešno delo z ljudmi, upravljanje organizacije in strateško načrtovanje so ta znanja neprecenljiva.
 
Sporočilo za bodoče študente:
Recept za uspeh ima na vseh področjih človekovega delovanja bolj ali manj iste glavne sestavine: trdo delo, s katerim si naredimo bazo znanja in izkušenj, ki jih bomo pozneje pri delu potrebovali in uporabljali, motivacijo za trdo delo – to je nekaj, kar mora vsak pri sebi najti sam, pa naj si bo to želja po denarju, znanju, družbenem statusu ali kaj drugega, ter vrhunskega učitelja. In slednjih boste pri študiju fizike na FNM našli ogromno. 
 
dr. Simon Ulen

Učitelj fizike na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer

diploma iz enopredmetne pedagoške fizike in matematike (2001)
magistrij iz fizike-področje izobraževanja (2007)
doktorat iz fizike-področje izobraževanja (2014)
 
Dr. Simon Ulen je učitelj fizike na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. Strokovno znanje in neprecenljiva znanja na področju didaktike fizike, ki jih je pridobil na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, mu omogočajo uspešno delo z mladimi. 
 
Sporočilo za bodoče študente:
"Um je kakor padalo. Deluje le, če je odprt." (Albert Einstein)

 

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.