Vič gre v vesolje

Vič gre v vesolje (2011/2012)

V šolskem letu 2011/2012 so na Gimnaziji Vič izvajali projekt VIČ GRE V VESOLJE. Cilj projekta je bila izdelava atmosferske sonde, ki je opremljena z različnimi senzorji, padalom, helijevim balonom. Sonda je svojo 32 km visoko pot v srednjo stratosfero posnela s kamero. Po spustu je bila sonda razstavljena, zbrani podatke pa predstavljeni v obliki raziskovalnih nalog. V projekt so bili vključeni dijaki 2, 3 in 4 letnikov. Projekt je vzpodbujal medpredmetno povezovanje znotraj naravoslovnih predmetov: fizika, kemija, biologija in informatika. Dijakom se je skušalo približati naravoslovno raziskovalno delo na povsem praktičen način. Naravoslovne kompetence dijakom smo posredovali s praktičnim delom, raziskovanjem in iskanjem inovativnih rešitev za probleme, s katerimi se srečujejo. Pri delu so Gimnazijo Vič podprli tudi Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije ter Fakulteta za naravoslovje in matematiko v Mariboru (FNM UM), ki je vodila projekt Razvoj naravoslovnih kompetenc (RNK). Kot sodelujoči smo omenjeni tudi na spletni strani projekta.

>> članek na vesolje.gimvic.org

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.