Univerzitetni študijski program FIZIKA, 3. bolonjska stopnja

trajanje študija: 3 leta
pridobljen naziv: doktor znanosti, doktorica znanosti
možnosti zaposlitve: na področju industrijskih aplikativnih raziskav; pri razvoju in implementaciji novih tehnologij; na najzahtevnejših razvojnih področjih izobraževanja fizike; pri aplikaciji ekonofizike na področju vodenja in upravljanja kompleksnih poslovnih sistemov v ekonomiji, bančništvu in zavarovalništvu; vključevanje v interdisciplinarne projekte na področju sodobnih telekomunikacijskih in informacijskih sistemov; vključevanje v raziskave kompleksnih sistemov v medicini, diagnostiki, farmaciji, ...
podrobnosti o študiju: https://www.fnm.um.si/index.php/2010/12/03/bolonjski-podiplomski-program-fizika-3-stopnje-info/

predmetnik

1., 2., 3. letnik
Vodenje projektov
Individualno raziskovalno delo
Eden izmed treh modulov...
Fizika 
Biofizika 
Izobraževalna fizika  

moduli

Fizika
Izbirni predmeti iz nabora...
Atomska fizika
Biofizika I
Biofizika II
Fizika polimerov
Fazni prehodi v mehki snovi
Fizika živih bitij
Izbrana poglavja iz biofizike
Kompleksne mešanice
Tehnike hlajenja
Sociofizika
Nanobionika
Nelinearna dinamika
Mehanika trdne snovi
Sodobni pogled na fiziko
Svetloba, vid in barve
Teorija trdne snovi
Interakcije nanomaterialov in bioloških sistemov
Kompleksne tekočine pod ekstremnimi pogoji
Napredne eksperimentalne metode v biofiziki
Neravnovesna termodinamika in posplošena hidrodinamika
Optični valovodi in valovodne naprave
Optični vlakenski in optoelektronski senzorji
Uvod v kvantno teorijo polja in fiziko delcev
Izbrana poglavja iz fizike, energijskih virov
Izbrana poglavja iz diferencialnih enačb

 

Biofizika
Biofizika I
Biofizika II
2 izbirna biofizikalna predmeta iz nabora...
Napredne eksperimentalne metode v biofiziki
Metode biofizikalnega modeliranja
Interakcije nanomaterialov in bioloških sistemov
Nanobionika
En izbirni predmet iz modula Fizika

 

Izobraževalna fizika
Pregled klasične in moderne fizike
Pregled moderne fizike
Izobraževalna fizika 1
Izobraževalna fizika 2
Metodologija pedagoškega raziskovanja
Modeliranje pri pouku fizike
Izbirni predmet iz modula Fizika
Izbirni pedagoško-didaktični predmet iz nabora...
Teorija vzgoje
Psihologija v edukaciji
Nevropsihologija učenja
Pregled klasične in moderne didaktike
Specialna pedagogika
Izbirni fizikalno-didaktični predmet iz nabora...
Eksperimentalni projekti pri pouku fizike
IKT v fiziki
Analiza in razvoj fizikalnih učil in učnih pripomočkov
Neformalno izobraževanje fizikalnih vsebin
Analiza in razvoj kurikuluma
Reševanje problemov v fiziki
Korelacijski projekti
Inovativni projekti
 

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.