Univerzitetni študijski program FIZIKA, 2. bolonjska stopnja

trajanje študija: 2 leti
pridobljen naziv: magister fizike, magistrica fizike
možnosti zaposlitve: na področju uporabe zahtevne merilne opreme in njenega vzdrževanja; svetovale pri nabavi merilne opreme v industriji, farmaciji in zdravstvu; strokovni sodelavec na razvojno-raziskovalnih projektih v industriji, farmaciji in zdravstvu; v industrijskih laboratorijih za kontrolo kvalitete proizvodov in materialov; izdelava ocen tveganja posameznih posegov v okolje, modeliranje dinamike in odzivnosti sistemov v bančništvu, zavarovalništvu, ...
podrobnosti o študiju: https://www.fnm.um.si/index.php/2010/12/03/tudijski-program-druge-stopnje-fizika/

predmetnik

1. letnik
Statistična termodinamika
Fizika kompleksnih sistemov
Modelska fizika
Fizikalne aplikacije
Eden izmed štirih modulov...
Mehka snov 
Dinamični sistemi
Računalniška fizika 
Individualna sestava 

 

2. letnik
Uvod v znanstvenoraziskovalno delo
Magistrska naloga
Eden izmed štirih modulov...
Ekonofizika
Biofizika 
Multimedija in informatika v fiziki 
Individualna sestava

moduli

Mehka snov
Fizika materialov
Elektromagnetno polje
Moderna optika
Mehka snov
Izbrana poglavja iz kvantne mehanike
Izbirni predmet
 
Dinamični sistemi
Nelinearni dinamični sistemi
Stohastični procesi
Ekonomska dinamika
 
Računalniška fizika
Napredne numerične metode v fiziki
Računalniške meritve in krmilja
Računalniške statistične metode
Dva izbirna predmeta
 
Ekonofizika
Ekonometrija
Temelji finančnega inženiringa
Analiza časovnih vrst
Aktuarska matematika
Borzni trendi in strategije
Industrijska ekonomika
 
Biofizika
Molekularna biofizika
Eksperimentalne metode v fiziki in biofiziki
Teoretična biofizika
Izbirni predmet
 
Multimedija in informatika v fiziki
Multimedijski sistemi v fiziki
Vodenje projektov informacijskih sistemov
Trije izbirni predmeti
 
Individualna sestava
Individualna izbira predmetov...

 

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.