Univerzitetni študijski program FIZIKA, 1. bolonjska stopnja

trajanje študija: 3 leta
pridobljen naziv: diplomiran fizik, diplomirana fizičarka
možnosti zaposlitve: vzdrževanje in izvajanje merilnih tehnik in tehnične diagnostike; fizikalne meritve na področju varstva okolja in varstva pri delu; operater in vzdrževalec diagnostičnih in terapevtskih aparatur; trženje izdelkov s področja merilnih tehnik in ustrezne računalniške programske in multimedijske opreme, ...
podrobnosti o študiju: https://www.fnm.um.si/index.php/2010/10/04/univerzitetni-tudijski-program-prve-stopnje-fizika/

predmetnik

1. letnik
Mehanika
Termodinamika
Elektromagnetizem
Osnove analize
Osnove linearne algebre in vektorske analize
Osnovna merjenja
Fizikalni eksperimenti I
Sistemsko mišljenje
Modeliranje sistemske dinamike
Računalnik v fiziki

 

2. letnik
Nihanje in valovanje
Moderna fizika
Matematična fizika I
Matematična fizika II
Fizikalni eksperimenti II
Fizikalni eksperimenti III
Fizikalna merjenja
Fizikalna multimedija
Kemija
Fizika danes
Numerične metode v fiziki

 

3. letnik
Kompleksni sistemi
Uporabna fizika
Izbrana poglavja iz fizike
Fizikalni eksperimenti IV
Diplomski seminar

3 predmeti iz nabora...
Fizika okolja
Dinamični sistemi
Fizika bioloških sistemov
Informacijski sistemi
Eknofizika

3 izbirni predmeti iz nabora...
Kvantna mehanika
Fizika v medicini
Dinamika iger
Fotonika
Trdna snov
Praksa
Mehanika kontinuov
Uvod v ekonomijo in mikroekonomiko
Finančni trgi in instrumenti

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.